Pijn in de borst wordt als tamelijk verontrustend ervaren, zeker indien de pijn is gelokaliseerd in de linker borsthelft en uitstraalt naar de linkerarm. Al gauw wordt daarbij gedacht aan een min of meer ernstige aandoening van inwendige organen van de borstholte zoals hart of longen. Gelukkig is dit lang niet altijd het geval en hebben veel borstpijnen een goedaardige karakter, alhoewel de pijn best hevig en heel hinderlijk kan zijn.

Ribpijnen
Een van de meest voorkomende oorzaken van een dergelijke goedaardige borstpijn is een ribdisfunctie waarbij het gewricht tussen een rib en een borstwervel is geblokkeerd en daardoor niet meer vrij kan bewegen. Soms kunnen ook meerdere ribben tegelijk meedoen. Oorzaken zijn velerlei, echter in veel gevallen rapporteren patiënten dat de pijn begonnen is na een plotse beweging die net verkeerd uitpakte, bijvoorbeeld omdraaien in bed, een felle ruk door een aangelijnde hond of ook wel een valpartij. In andere gevallen is de oorzaak niet meer te achterhalen.

Klachten
Als gevolg van de ontstane gewrichtsblokkade kunnen omringende structuren overbelast raken resulterend in pijn in de rug tussen de schouderbladen, al dan niet uitstralend langs de betrokken rib naar de voorkant van de borst waar krampen in tussenribspieren een hevige pijn kunnen veroorzaken, alsook een ontsteking van de aanhechting van de rib aan het borstbeen (Tietzesyndroom). Deze pijn kan uitstralen langs de arm, welke heel moe of krachteloos kan aanvoelen. De pijn kan gekoppeld zijn aan de ademhaling en wordt door sommige patiënten omschreven als snijdend, waarbij het bijna lijkt alsof er met een mes dwars door de borst wordt gestoken. Door de relatie met de ademhaling kan er sprake zijn van hyperventilatie, waardoor de klachten nog verergeren. Het geheel kan lijken op een acute hartaanval en sommige patiënten zijn dan ook in allerijl met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Indien geen hart- of longaandoening wordt geconstateerd krijgen patiënten veelal fysiotherapie voor geschreven, welke in dit soort gevallen echter grotendeels ineffectief is. Sommige patiënten blijven jarenlang met de klachten lopen en hebben te horen gekregen dat ze er mee moeten leren leven.

 

Neem contact op met ons en wij geven je vrijblijvend advies over borst en ribpijn!