Intro over klachten algemeen

Hieronder treft u een lijst van door ons behandelde klachten, gerangschikt naar klachtengebieden. Patiënten kunnen meerdere pijnklachten hebben in verschillende gebieden, tegelijk of achtereenvolgens. Bij veel therapieën worden dergelijke klachten als op zichzelf staand beschouwd en afzonderlijk behandeld. In onze praktijk overheerst het besef dat ze in het algemeen juist niet op zichzelf staan, maar een onderlinge samenhang vertonen in herkenbare klachtenpatronen.

 

Hoofdpijn wordt schertsenderwijs wel eens gedefinieerd als een tekort aan aspirine. Dit wat flauwe grapje maakt enerzijds duidelijk hoe algemeen voorkomend hoofdpijnklachten zijn en anderzijds hoe wijdverbreid het gebruik van pijnstillers door hoofdpijn patiënten is. Volgens een Canadese studie lijdt 14% van de bevolking aan migraine-achtige hoofdpijnen, daarnaast heeft 36% chronische spanningshoofdpijn.

 

Volgens schattingen raadplegen jaarlijks zo'n 300.000 patiënten hun huisarts voor schouderklachten, gewoonlijk vanwege pijn. Het merendeel van hen wordt behandeld met pijnstillers of wordt verwezen naar fysiotherapie, waar ze vaak langdurige behandeling moeten ondergaan. In geval van acute hevige pijnklachten wordt ook wel een injectie met een krachtig ontstekingsremmend middel toegediend door de huisarts of door de inmiddels geraadpleegde orthopedisch specialist

 

In zo'n 70-80% van de gevallen kan een hernia met chiropractische technieken effectief worden behandeld, bij de resterende 20-30% lukt het niet en zal een operatie op den duur noodzakelijk zijn. Helaas is niet van tevoren aan te geven of een patiënt in de eerste dan wel in de tweede groep valt.  

Duizeligheid

Hernia

Ischias

Tennisarm

Migraine

RSI

Borstpijn

Schouderpijn/Frozen Shoulder

Kniepijn

Rugpijn

Nekpijn

Lumbago/Spit

Zwangerschapspijn

Staat je klacht hier niet tussen?

Kom dan vrijblijvend langs op de praktijk