Wat is chiropractie?

Chiropractie betekent: met de handen beoefenen. Chiropractie is een natuurlijke geneeswijze, de derde grootste geneeswijze wereldwijd, waarbij de wervelkolom en het zenuwstelsel centraal staan.

Doelstelling is het zenuwstelsel zo optimaal mogelijk te laten functioneren, want alles wat plaatsvindt in het lichaam wordt vanuit het zenuwstelsel geregeld. Verstoringen ontstaan in het zenuwstelsel, wanneer wervels niet meer normaal kunnen bewegen. De correcties die de chiropractor op de wervels uitvoert, zijn erop gericht om de normale beweeglijkheid van de wervels zo goed mogelijk te herstellen en dus ook het functioneren van het zenuwstelsel te verbeteren.

Er worden geen medicijnen voorgeschreven en er worden geen operatieve verrichtingen uitgevoerd.

Chiropractie heeft een holistische benadering, in tegenstelling tot symptoombestrijding, en werkt toe naar een structurele oplossing.

Door het optimaliseren van de functionaliteit van het zenuwstelsel kan het zelfgenezend vermogen beter tot uiting komen, waardoor klachten geassocieerd met het zenuwstelsel kunnen verbeteren.

 

Chiropractie is ontstaan in 1895 in de Verenigde Staten en is wereldwijd erkend door vele overheden.

Wereldwijd werken er zo’n 100.000 chiropractoren, in Nederland ongeveer 300.

De opleiding tot chiropractie is een universitaire opleiding van 5 à 6 jaar, afhankelijk in welk land de opleiding gevolgd wordt. Opleiding in Nederland is nog niet mogelijk.

Heb ik een verwijzing nodig?

Nee. Een verwijzing van uw arts is niet noodzakelijk. Veel artsen, neurologen en orthopeden verwijzen naar de praktijk. Maar een verwijzing is niet nodig. Deze artsen, specialisten en fysio- en mensendieck-therapeuten ontvangen, na instemming van de patiënt, een volledig verslag.

Is chiropractie voor iedereen?

In principe kan iedereen op elke leeftijd door een erkend chiropractor worden behandeld. Van baby’s tot bejaarden; iedereen kan geholpen worden. Wel moet er altijd bij het eerste onderzoek worden nagegaan of er geen contra-indicaties zijn voor een behandeling. Denk aan open wonden, fracturen, ernstige botontkalking of tumoren.

In tegenstelling tot wat velen denken, kunnen mensen met acute klachten zoals “het door de rug gaan”, en ook bij een whiplash, hernia, wel degelijk bij een chiropractor terecht. Het is voor een snel herstel zelfs aan te raden om bij acute klachten zo snel mogelijk met een behandeling aan te vangen.

Wordt chiropractie vergoed?

Chiropractie wordt doorgaans vergoed vanuit het aanvullend pakket, vaak valt het onder alternatieve geneeswijzen. Dit betekent ook dat het eigen risico niet van toepassing is, deze geldt alleen voor het basispakket. De meeste verzekeringen vergoeden circa 60 tot 80 procent, dit is mede afhankelijk van het pakket dat u gekozen heeft.  

Wat kost een chiropractor? 

Een consult kost 60 euro per keer. Hiervan kunt u dus 40 tot 50 euro vergoed krijgen van uw verzekeraar. Voor exacte informatie over uw verzekering en afgesloten pakket kunt u het beste uw verzekeraar contacteren. 

Hoe verhouden de opleidingseisen zich tot Nederlandse artsen?

De studie in Engeland duurt officieel 5 jaar, waarvan het eerste jaar het ‘extended year’ wordt genoemd. Dit is een voorbereidend jaar waarin je kennis van de basisvakken wordt bijgespijkerd zodat je goed voorbereid met de specifieke chiropractische vakken kunt beginnen in het eerste jaar. Als afgestudeerd fysiotherapeut stroom je vrijwel altijd in het eerste jaar van de studie in. Een Nederlandse arts voldoet al aan de voorwaarden en kan dus zonder meer terecht bij de studie chiropractie. 

Is chiropractie een ‘alternatieve geneeswijze’?

In tegenstelling tot veel andere landen, zijn in Nederland chiropractors door verzekeraars gerangschikt onder 'alternatieve geneeswijzers'. In veel andere landen worden chiropractoren erkend als 1e-lijns artsen die werkzaam zijn in ziekenhuizen en bij het ministerie van defensie. Meer informatie vindt u op de site van het NCA.