Volgens schattingen raadplegen jaarlijks zo'n driehonderdduizend patiënten hun huisarts voor schouderklachten, gewoonlijk vanwege pijn. Het merendeel van hen wordt behandeld met pijnstillers of wordt verwezen naar fysiotherapie, waar ze vaak langdurige behandeling moeten ondergaan. In geval van acute hevige pijnklachten wordt ook wel een injectie met een krachtig ontstekingsremmend middel toegediend door de huisarts of door de inmiddels geraadpleegde orthopedisch specialist. Bij langdurige, behandelingsresistente klachten raadplegen veel patiënten uiteindelijk op eigen initiatief een beoefenaar van manipulatieve geneeskunde, zoals een chiropractor. Lange tijd was echter de effectiviteit van de diverse behandelingsmethoden eigenlijk niet goed gedocumenteerd.

Medisch onderzoek
In die situatie is in 1996 verandering gekomen door een proefschrift van twee Groningse artsen die een onderzoek hebben gedaan naar de classificatie en diagnose van de diverse schouderklachten, en naar de effectiviteit van de behandeling met respectievelijk fysiotherapie, injectietherapie en manipulatie. Sinds jaren wordt bij schouderklachten onderscheid gemaakt tussen onder meer peesschede ontstekingen, kapsel-ontstekingen en slijmbeursontstekingen. Volgens de twee gepromoveerden is het onderscheid tussen deze diagnoses in de praktijk niet te handhaven. In plaats daarvan stellen zij een tweedeling voor tussen enerzijds ontstekingsklachten van het schouder-gewricht zelf en anderzijds schouderklachten voortkomend uit de nek en het overgangsgebied van nek en bovenrug. Bovendien vermoeden zij dat in veel gevallen van pijnklachten van het gewricht zelf toch ook de wervelkolom en ribben een rol spelen.

Effectiviteit Behandelingen
Uit het onderzoek naar de effectiviteit van de behandelmethoden bleek dat in geval van acute gewrichtsontsteking injectietherapie verlichting kan geven. In geval van schouderklachten waarbij ook de wervelkolom een rol speelt bleek manipulatie de meest effectieve therapie. Fysiotherapie bestaande uit massage, oefeningen, warmte en ultrageluid bleek echter in geen van deze situaties erg effectief. In een nieuwe studie gepubliceerd in 2004 bleek manipulatieve behandeling twee keer zo effectief als die door huisarts en fysiotherapeut.

Chiropractisch Perspectief
Bovenstaande resultaten komen aardig overeen met de chiropractische opvatting dat de meeste schouderklachten een indirect gevolg zijn van het niet goed functioneren van de wervelkolom van de nek, de bovenrug en de bijbehorende ribben. In deze opinie is de spierbalans van de schoudergordel verstoord ten gevolge van wervel- en ribblokkades waardoor overbelasting ontstaat die zich manifesteert als een ontsteking van de structuren rondom het gewricht. Dit zijn dus in de eerste plaats functionele stoornissen, die daarom dan ook een functionele aanpak behoeven. De chiropractische benadering waarbij schouderklachten worden aangepakt door middel van een manipulatieve behandeling, die gericht is op functionele verbetering van zowel de wervel-kolom als van het schoudergewricht, wordt nu dus gesteund door de resultaten van recent medisch onderzoek.

 

Frozen shoulder

Een frozen shoulder begint met pijn in de schouder, die steeds erger wordt. De pijn ontstaat door een ontsteking binnenin het gewrichtskapsel (het bindweefsel dat om een gewricht zit). In de loop van enkele weken tot maanden kun je je schouder steeds minder goed bewegen, omdat het gewrichtskapsel steeds meer verstijft. De schouder raakt als het ware ‘bevroren’. Vandaar de naam frozen shoulder. Deze verstijving kan in alle richtingen voorkomen, maar we spreken pas over een frozen shoulder als je in ten minste drie richtingen minder goed kunt bewegen.

Soms ontstaat een frozen shoulder na een val of operatie, maar er is vaak  geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Bij diabetes mellitus, schildklieraandoeningen, epilepsie, de ziekte van Dupuytren, hart- en longaandoeningen of de ziekte van Parkinson komt een frozen shoulder wat vaker voor. Uit recent onderzoek blijkt dat ook langdurige stress een belangrijke rol kan spelen.

 

Fases

Bij een frozen shoulder zie je vrijwel altijd drie fasen.

 

De bevriezing en verstijvende fase
De verstijvende fase kan enkele weken tot wel negen maanden duren. De pijn wodt langzaam erger. De pijn kan uitstralen tot in de bovenarm en onderarm. Sommige dagelijkse handelingen kunnen hevige pijnscheuten geven. Je kan ook pijn in rust hebben. Ook de bovenrug en nek kunnen pijn gaan doen. Je schouder wordt steeds stijver. In deze fase is het niet verstandig om je schouder te forceren. Te agressief oefenen kan juist tot meer pijn leiden.


De bevroren fase
Deze 'frozen' fase duurt gemiddeld zo'n vier tot negen maanden. De pijn neemt langzaam af, maar de stijfheid blijft. Vanaf deze fase kun je geleidelijk intensiever gaan oefenen.


De ontdooiende fase
Deze laatste fase duurt gemiddeld vier tot twaalf maanden. De pijn verdwijnt volledig en de beweeglijkheid komt langzaam terug tot (nagenoeg) normaal.

 

 

 

Behandeling 


De chiropractor stelt na onderzoek eerst een diagnose. Afhankelijk van waar het probleem zich bevindt zal de chiropractor de gewrichten en spieren mobiliseren. Ook kan er een revalidatieprogramma opgesteld worden.

Pijn tussen de schouderbladen kan voor veel ongemakken zorgen en zelfs angst. De pijn kan u ’s nachts uit uw slaap houden en kan bij uitstraling naar de borst moeilijkheden met ademhalen veroorzaken. Oorzaak
Pijn tussen de schouderbladen is vaak het gevolg van een langdurig verkeerde houding (lange autoritten of bureauwerk). Er ontstaat dan een blijvende blokkade in de wervelkolom. Ook kan er zelfs een rib ontwricht raken, waardoor de pijn verergerd wordt. Pijn tussen de schouderbladen kan ook gepaard gaan met uitstralende pijn langs de ribben, naar de borst of naar de armen; de pijn kan soms zelfs op hartklachten lijken.

 

Irritatie van spieren die pijn in de bovenrug en/of tussen de schouderbladen veroorzaken
De grote spieren rondom de schouder hechten zich aan het schouderblad en de achterkant van de ribbenkast. Deze spieren kunnen zorgen voor irritatie en spierstijfheid (en daarnaast pijn). Deze pijn is vaak het gevolg van overbelasting. 

 

Niet goed functioneren van gewrichten, wat leidt tot pijn in de bovenrug/tussen de schouderbladen
Ribben hechten zich aan de wervels van de bovenrug, dit doen ze via twee gewrichten die aan elke kant van de wervelkolom vastzitten. Als deze gewrichten niet goed functioneren kan er pijn in de bovenrug ontstaan.

 

Bij Chiropractie de Eem kunnen we schouderpijn/frozen shoulder verhelpen. Bel ons of neem contact op via de website!